Procedure & Instructies bij extreem weer

De procedure weeralarm treedt in werking, wanneer er extreem slechte weersomstandigheden zijn, waarbij het onverantwoord is met de bus/auto te rijden.

Er is sprake van extreem slechte weersomstandigheden als de politie en/of het KNMI via de media mededeelt om niet of alleen op eigen risico de weg op te gaan.

De vervoerder bepaalt altijd nadat hij de situatie ter plaatse heeft beoordeeld, of de routes worden gereden. Het kan zijn dat niet overal waar gereden moet worden hetzelfde weerbeeld wordt afgegeven. Het kan zijn dat niet alle ritten worden geannuleerd (verschil per gemeente/regio). Informatie is bekend vanaf 6:45 uur (Social media en websites vervoerders).

24 uur voor aanvang van het te verwachten extreem slecht weer wordt alvast een waarschuwing gegeven via social media door de vervoerder. Na de mededeling in de media en nadat de vervoerder een besluit heeft genomen, wordt er telefonisch contact opgenomen met team doelgroepenvervoer om hen hierover te informeren.

Ook wordt betreffende informatie geplaatst op de website: www.leerlinqenvervoerwestfriesland.nl. Deze informatie is bedoeld voor ouders/verzorgers en betreffende scholen.

Afspraak is: Wanneer de leerlingen 's morgens naar school zijn gebracht, zij ook weer moeten worden opgehaald.

Scholen buiten West-Friesland krijgen de hoogste aandacht bij weeralarm/calamiteit, o.a.:

• Heliomare onderwijs (alle locaties)

Bij extreme calamiteiten wordt gevraagd aan DVG om extra franchisenemers in te schakelen.

Het eerder ophalen van leerlingen 's middags kon alleen wanneer alle ouders van betreffende rit (route) in staat zijn om de leerlingen thuis op te vangen. Als één van de leerlingen nog niet thuis kan worden opgevangen, dan overlegt de centrale met de ouders/verzorgers hoe te handelen. Bij geen gehoor wordt in samenspraak met de school een oplossing gezocht. Zonder extra kosten voor ouders of opdrachtgever kunnen de kinderen eenmalig naar een ander, uitsluitend door de ouders/verzorgers opgegeven, adres (in een straal van 5 kilometer) worden gebracht.